DOTCOM GROUP COACHING

Hoặc mở ứng dụng Zoom -> Chọn Tham Gia Cuộc Họp (Join Meeting)
-> nhập Zoom ID: 88178674892
-> nhập TÊN + EMAIL để vào.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hỗ trợ
Hotline : 092 855 3868 – 0916 227 133 – 093 173 3868

Copyright @DFJ Training | 2021