Được chạy Ad cho những web, page nào?

Chỉ có các domain, web, landingpage, pages đã được duyệt và đăng ký mới có thể chạy quảng cáo. Về sau có thể đăng ký thêm web, page mới.

Đây là loại tài khoản gì?

Chỉ có các domain, web, landingpage, pages đã được duyệt và đăng ký mới có thể chạy quảng cáo. Về sau có thể đăng ký thêm web, page mới.

Tại sao phải cọc 200$

Chỉ có các domain, web, landingpage, pages đã được duyệt và đăng ký mới có thể chạy quảng cáo. Về sau có thể đăng ký thêm web, page mới.

Tại sao phải cọc 200$

Chỉ có các domain, web, landingpage, pages đã được duyệt và đăng ký mới có thể chạy quảng cáo. Về sau có thể đăng ký thêm web, page mới.

Tại sao phải cọc 200$

Chỉ có các domain, web, landingpage, pages đã được duyệt và đăng ký mới có thể chạy quảng cáo. Về sau có thể đăng ký thêm web, page mới.

Tại sao phải cọc 200$

Chỉ có các domain, web, landingpage, pages đã được duyệt và đăng ký mới có thể chạy quảng cáo. Về sau có thể đăng ký thêm web, page mới.

Câu hỏi thường gặp sẽ được cập nhật liên tục những câu hỏi giải đáp khó khăn của bạn. Nếu bạn chưa tìm được câu trả lời cho mình hãy chat với support ngay tại đây

Chat với support